تاپ ورزشی، تاپ ورزشی مردانه، تاپ ورزشی پسرانه، تاپ ورزشی باشگاه، تاپ مردانه باشگاه، تاپ پسرانه باشگاه، تاپ ورزشی مردانه باشگاه، تاپ ورزشی پسرانه باشگاه، تاپ ورزشی ساده، تاپ مردانه ساده، تاپ پسرانه ساده، تاپ ورزشی مردانه ساده، تاپ ورزشی پسرانه ساده، تاپ طرح دار، تاپ ورزشی طرح دار، تاپ مردانه طرح دار، تاپ ورزشی مردانه طرح دار، تاپ پسرانه طرح دار، تاپ ورزشی پسرانه طرح دار، تاپ ارتشی، تاپ مردانه ارتشی، تاپ ورزشی مردانه ارتشی، تاپ پسرانه ارتشی، تاپ ورزشی پسرانه ارتشی، تاپ طرح ارتشی، تاپ ورزشی طرح ارتشی، تاپ مردانه طرح ارتشی، تاپ پشرانه طرح ارتشی، تاپ ورزشی مردانه طرح ارتشی، تاپ ورزشی پسرانه طرح ارتشی،
تاپ ورزشی، تاپ ورزشی مردانه، تاپ ورزشی پسرانه، تاپ ورزشی باشگاه، تاپ مردانه باشگاه، تاپ پسرانه باشگاه، تاپ ورزشی مردانه باشگاه، تاپ ورزشی پسرانه باشگاه، تاپ ورزشی ساده، تاپ مردانه ساده، تاپ پسرانه ساده، تاپ ورزشی مردانه ساده، تاپ ورزشی پسرانه ساده، تاپ طرح دار، تاپ ورزشی طرح دار، تاپ مردانه طرح دار، تاپ ورزشی مردانه طرح دار، تاپ پسرانه طرح دار، تاپ ورزشی پسرانه طرح دار، تاپ ارتشی، تاپ مردانه ارتشی، تاپ ورزشی مردانه ارتشی، تاپ پسرانه ارتشی، تاپ ورزشی پسرانه ارتشی، تاپ طرح ارتشی، تاپ ورزشی طرح ارتشی، تاپ مردانه طرح ارتشی، تاپ پشرانه طرح ارتشی، تاپ ورزشی مردانه طرح ارتشی، تاپ ورزشی پسرانه طرح ارتشی،
تاپ ورزشی، تاپ ورزشی مردانه، تاپ ورزشی پسرانه، تاپ ورزشی باشگاه، تاپ مردانه باشگاه، تاپ پسرانه باشگاه، تاپ ورزشی مردانه باشگاه، تاپ ورزشی پسرانه باشگاه، تاپ ورزشی ساده، تاپ مردانه ساده، تاپ پسرانه ساده، تاپ ورزشی مردانه ساده، تاپ ورزشی پسرانه ساده، تاپ طرح دار، تاپ ورزشی طرح دار، تاپ مردانه طرح دار، تاپ ورزشی مردانه طرح دار، تاپ پسرانه طرح دار، تاپ ورزشی پسرانه طرح دار، تاپ ارتشی، تاپ مردانه ارتشی، تاپ ورزشی مردانه ارتشی، تاپ پسرانه ارتشی، تاپ ورزشی پسرانه ارتشی، تاپ طرح ارتشی، تاپ ورزشی طرح ارتشی، تاپ مردانه طرح ارتشی، تاپ پشرانه طرح ارتشی، تاپ ورزشی مردانه طرح ارتشی، تاپ ورزشی پسرانه طرح ارتشی،
تاپ حلقه ای، تاپ حلقه ای ورزشی، تاپ حلقه ای مردانه، تاپ حلقه ای پسرانه، تاپ حلقه ای ورزشی مردانه، تاپ حلقه ای ورزشی پسرانه، تاپ حلقه ای باشگاه، تاپ حلقه ای ورزشی باشگاه، تاپ مردانه مناسب باشگاه، تاپ حلقه ای مردانه ارتشی، تاپ حلقه ای ارتشی، تاپ حلقه ای پسرانه ارتشی، تاپ حلقه ای طرح دار، تاپ حلقه ای ورزشی طرح دار، تاپ حلقه ای مردانه طرح دار، تاپ حلقه ای پسرانه طرح دار، تاپ حلقه ای مردانه سبک، تاپ حلقه ای ورزشی مردانه سبک، تاپ حلقه ای خنک، تاپ حلقه ای ورزشی خنک، تاپ حلقه ای ورزشی مردانه خنک، تاپ حلقه ای شیک، تاپ حلقه ای مردانه شیک، تاپ حلقه ای پسرانه شیک، تاپ حلقه ای ورزشی پسرانه شیک،
تاپ حلقه ای، تاپ حلقه ای ورزشی، تاپ حلقه ای مردانه، تاپ حلقه ای پسرانه، تاپ حلقه ای ورزشی مردانه، تاپ حلقه ای ورزشی پسرانه، تاپ حلقه ای باشگاه، تاپ حلقه ای ورزشی باشگاه، تاپ مردانه مناسب باشگاه، تاپ حلقه ای مردانه ارتشی، تاپ حلقه ای ارتشی، تاپ حلقه ای پسرانه ارتشی، تاپ حلقه ای طرح دار، تاپ حلقه ای ورزشی طرح دار، تاپ حلقه ای مردانه طرح دار، تاپ حلقه ای پسرانه طرح دار، تاپ حلقه ای مردانه سبک، تاپ حلقه ای ورزشی مردانه سبک، تاپ حلقه ای خنک، تاپ حلقه ای ورزشی خنک، تاپ حلقه ای ورزشی مردانه خنک، تاپ حلقه ای شیک، تاپ حلقه ای مردانه شیک، تاپ حلقه ای پسرانه شیک، تاپ حلقه ای ورزشی پسرانه شیک،
تیشرت حلقه ای، تیشرت حلقه ای ورزشی، تیشرت حلقه ای ورزشی مردانه، تیشرت حلقه ای مردانه، تیشرت حلقه ای پسرانه، تیشرت حلقه ای ورزشی پسرانه، تیشرت حلقه ای طرح دار، تیشرت حلقه ای ورزشی طرح دار، تیشرت حلقه ای ورزشی مردانه طرح دار، تیشرت حلقه ای مردانه طرح دار، تیشرت حلقه ای پسرانه طرح دار، تیشرت حلقه ای ارتشی، تیشرت حلقه ای پسرانه ارتشی، تیشرت حلقه ای مردانه ارتشی، تیشرت حلقه ای ورزشی ارتشی، تیشرت حلقه ای ورزشی مردانه ارتشی، تیشرت حلقه ای استرج، تیشرت حلقه ای ورزشی باکیفیت، تیشرت حلقه ای ورشی پسرانه باکیفیت، تیشرت حلقه ای ورزشی مردانه باکیفیت، تیشرت حلقه ای ورشی مردانه ارزان، تیشرت حلقه ای ورزشی پسرانه ارزان، تیشرت حلقه ای پسرانه ارزان، تیشرت حلقه ای مردانه ارزان، تیشرت حلقه ای باشگاه، تیشرت حلقه ای مردانه باشگاه، تیشرت حلقه ای مناسب باشگاه، تیشرت حلقه ای جدید، تیشرت حلقه ای مردانه جدید، تیشرت حلقه ای ورزشی مردانه جدید، تیشرت حلقه ای پسرانه جدید، تیشرت حلقه ای ورزشی پسرانه جدید، تیشرت حلقه ای جذاب، تیشرت حلقه ای ورزشی جذاب، تیشرت حلقه ای ورزشی مردانه جذاب، تیشرت حلقه ای پسرانه جذاب، تیشرت حلقه ای ورزشی مردانه جذاب،
حلقه ای ورزشی، حلقه ای ورزشی مردانه، حلقه ای ورزشی پسرانه، حلقه ای ورزشی ارزان، حلقه ای ورزشی باشگاه، حلقه ورزشی تمرین، حلقه ای ورزشی سبک، حلقه ای ورزشی ارزان قیمت، حلقه ای ورزشی مردانه ساده، حلقه ای ورزشی مردانه طرح دار، حلقه ای ورزشی پسرانه طرح دار،
حلقه ای ورزشی جذب، تیشرت آستین حلقه ای جذب، تاپ ورزشی مردانه جذب، تاپ استرج ورزشی مردانه، رکابی استرج ورزشی مردانه، تیشرت آستین حلقه ای استرج، تیشرت آستین حلقه ای استرج مردانه، تیشرت آستین حلقه ای استرج ورزشی مردانه،
تاپ ورزشی دیجیکالا، تاپ ورزشی تکنیک، تاپ ورزشی شرافیت، ناپ ورزشی مردانه دیجیکالا، تاپ ورزشی مردانه دیجیکالا، تاپ ورزشی مردانه تکنیک، تاپ حلقه ای دیجیکالا، تاپ حلقه ای ورزشی دیجیکالا، تاپ حلقه ای ورزشی دیجیکالا، تاپ استرج ورزشی دیجی کالا، تاپ استرج دیجی کالا، تاپ استرج ورزشی مردانه دیجیکالا، حلقه ای ورزشی دیجیکالا، حلقه ای ورزشی مردانه دیجیکالا، حلقه ای ورزشی جدید، خرید تاپ ورزشی، خرید تاپ ورزشی مردانه، خرید تاپ ورزشی مردانه ارزان، خرید تاپ استرج ورزشی، خرید تاپ استرج ورزشی مردانه، خرید استرج مردانه، خرید حلقه ای استرج مردانه، خرید تیشرت حلقه ای مردانه،

تاپ ورزشی مردانه نوزده نود و یک TS1959

۵۴۸٫۰۰۰۴۸٪
۲۸۸٫۰۰۰
M
مشکی
افزودن به سبد
تعداد باقیمانده: ۱ عدد

برند 1991 یکی از برندهای محبوب و پرطرفدار در حوزه لباس‌های ورزشی است که در سال 1391 تاسیس شده است.

پارچه ریون فیلامنت لاکرا یک نوع پارچه است که از الیافی با قابلیت کشش بالا و مقاومت در برابر پارگی و سایش ساخته شده است. این نوع پارچه به طور خاص برای لباس‌های ورزشی مناسب است.

چاپ سابلیمنشن یک فرایند چاپ روی پارچه است که در آن چاپ بین الیاف پارچه قرار می گیرد و با کیفیت ترین نوع چاپ در جهان است. این نوع چاپ برای لباس‌های ورزشی بسیار مناسب است زیرا پارچه را از سایش و پارگی در مقابل فشار و حرکت‌های ورزشی محافظت میکند.

حلقه ای ورزشی مردانه برند نوزده نود و یک TS1959 با پارچه ریون فیلامنت لاکرا و طرح ARMY چاپ سابلیمنشن، یک لباس ورزشی مناسب برای مردان است که در حین ورزش، به دلیل ویژگی‌های مقاومتی و کششی پارچه، به شما احساس راحتی و آزادی حرکت می‌دهد. همچنین، طرح چاپ جذاب آن، این تاپ را به یک لباس ورزشی شیک و جذاب تبدیل میکند.

ویژگی‌ها

  • قد :روی باسن
  • یقه :گرد
  • پارچه : ریون فیلامنت لاکرا
  • طرح : چاپ سابلیمنشن army
  • نوع دوخت : قلاب رو
  • فرم : جذب

چارت سایزبندی تاپ ورزشی TS1959

چارت سایزبندی تاپ ورزشی TS1959

تاپ ورزشی 1991 مدل TS1959 در سایزبندی M, L, XL, XXL, 3XL است.

این مدل لباس ورزشی نوزده نود و یک دارای رنگ بندی مشکی و طوسی میباشد.

ست پیشنهادی لباس ورزشی 1991

ست پیشنهادی لباس ورزشی 1991

شلوارک ورزشی نوزده نود یک مدل SH1929

اینجا کلیک کنید